Glutton Mouse

Glutton Mouse


As in all stores in the pre-Christmas period, also in “Julio Toys” I we have a lot of work. Fortunately I do not lack inspiration and desire to work. For those who don´t know crochet and even for those who have no time, I created in my store a new section:  "Finished toys". You can buy any toy from my designs. I invite you to shopping.

Today I present Glutton Mouse.

Can somebody put in my pocket some crumb of bread or a piece of cheese?

Jak we wszystkich sklepach w przedświątecznym okresie, tak również w Julio Toys mam dużo pracy. Na szczęście nie brakuje mi inspiracji i chęci do pracy. Dla tych ludzi, którzy nie umieja, szydełkowac, a nawet dla tych, którzy nie mają czasu stworzyłem w moim sklepie nowy dział:"Finished toys" ("Gotowe zabawki"). Możesz kupić dowolną zabawkę z moich wzorów. Zapraszam do zakupów.

Dziś przedstawiam Łakomą Myszkę.

Może da ktoś w kieszoneczkę chleba lub sera troszeczkę?





» DO YOU WANT TO BUY THIS TOY?